Al meer dan 10 jaar ervaring.

Petra ten Boom

Mijn naam is Petra ten Boom en ben geboren in 1966 in Doetinchem.

De opleiding Ergotherapie heb ik in Hoensbroek gevolgd. Ik ben sinds jan 1989 BIG geregistreerd ergotherapeut, lid van de Nederlandse vereniging voor Ergotherapie (NVE) en sinds 2010 geregistreerd ergotherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Na de opleiding ben ik naar Noord Italië vertrokken heb daar 10 jaar gewerkt als ergotherapeut in een kliniek met poliklinische dagbehandeling voor neurologische ziektebeelden. Daarnaast was ik actief als vertegenwoordigster voor Italië op Europees niveau voor de ergotherapievereniging en gaf ik les aan de opleiding van ergotherapie in Bolzano.

Op dit moment ben ik weer betrokken bij het implementeren van het programma EDOMAH in Italië, COTiD genaamd. Hierbij ondersteun ik Dr Maud Graf, senior onderzoeker, tijdens het lesgeven, waarbij het mijn taak is om er voor te zorgen dat de Italiaanse ergotherapeuten de juiste ergotherapeutische informatie krijgen. Dit is in 2013/2014 in Modena gebeurd, in 2016 hebben we de cursus in Brescia gegeven en momenteel geven we de cursus in Rome.

In 1999 ben ik weer naar Nederland gekomen en vanaf 2006 ben ik gestart met Ergotherapiepraktijk ten Boom.

 In de tussentijd heb ik mij gespecialiseerd in:

 • COPM : (Evidence based) wordt ingezet om de ervaren handelingsproblemen van elk persoon in kaart te brengen;
 • Apraxie, richtlijn voor diagnostiek en behandeling van CVA pati‘nten met apraxie;
 • Schrijftraining, praktisch schrijven;
 • Zithouding, SMS zitadvies;
 • Observatie ADL voor neurologische ziektebeelden (A-one);
 • Activiteitenweger: methodisch werken aan belasting en belastbaarheid bij o.a. chronische vermoeidheid ( meetbaar maken van activiteiten);
 • Graded Activity, een cognitief- gedraggeoriënteerde aanpak bij chronische pijn;
 • ParkinsonNet deelname, bijscholing Parkinson;
 • Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE).
 • EDOMAH cursus gevolgd: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis
 • Aansluiten aan MS Nederland en gerichte cursus ergotherapie en MS
 • PRPP is een gestandaardiseerd en ecologisch valide ergotherapeutisch instrument om problemen in de informatieverwerking te benoemen, verklaren en te behandelen.
 • ACLS : een evidance based methode met het basale doel van het model is om te bepalen of een cliënt activiteiten veilig en succesvol kan uitvoeren en welke beperkingen ten gevolge van stoornissen in cognitieve processen gecompenseerd moeten worden.
 • Parkinson en schrijven
 • DAM-H houdingsanalyse en advies
 • Oplossingsgericht coachen
 • Sensorische informatieverwerking bij volwassenen

 

Petra staat als volgt ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici: 89907477090 en is te bereiken via de mail: info@ergotherapieptb.nl of telefonisch: 06 10 27 91 83

Ergotherapiepraktijk ten Boom © 2019