Al meer dan 10 jaar ervaring.

Over ons

Ergotherapiepraktijk ten Boom wil zich aan u voorstellen. Graag maken we onze missie en visie kenbaar en stellen we ons voor.

Missie
Ergotherapiepraktijk ten Boom heeft als missie het geven van handvaten, zoals zelfredzaamheid en zelfmanagement, aan mensen van alle leeftijden die beperkingen ervaren in de dagelijkse handelingen. Wij geven iedereen gelijkwaardig en hoog kwalitatieve zorg, waarbij u, als cliënt en uw omgeving, centraal staan. Hierdoor kunnen we samen tot juiste beslissingen komen om het gestelde einddoel te bereiken.

Visie
Wij zijn ervan overtuigd dat ergotherapie onmisbaar is voor mensen die beperkingen ervaren in het handelen. Wij willen daarom ergotherapie veel meer bekendheid geven en de naamsbekendheid in het algemeen vergroten. Dit doen we door het waarborgen van onze kwaliteit (o.a. scholing, delen van kennis, bejegening), door innovaties van onze diensten met bijbehorende PR, door uitbereiding van ons netwerk over de regio en door samenwerkingsverbanden met andere disciplines aan te gaan. Hierdoor zullen betrokkenen eerder en meer van ergotherapie horen. De toegankelijkheid voor cliënten/vraagstelling zal vergroten, er zullen kortere lijn en gerichte communicatie met medebehandelaars plaatsvinden. Daardoor zullen meer cliënten met hun bijbehorende omgeving baat hebben van effectievere ergotherapie.

Ergotherapiepraktijk ten Boom werkt samen met zelfstandig werkende ergotherapeuten. De praktijkeigenaar is Petra ten Boom.


Petra ten Boom

Mijn naam is Petra ten Boom en ben geboren in 1966 in Doetinchem.

De opleiding Ergotherapie heb ik in Hoensbroek gevolgd. Ik ben sinds jan 1989 BIG geregistreerd ergotherapeut, lid van de Nederlandse vereniging voor Ergotherapie (NVE) en sinds 2010 geregistreerd ergotherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Na de opleiding ben ik naar Noord Italië vertrokken heb daar 10 jaar gewerkt als ergotherapeut in een kliniek met poliklinische dagbehandeling voor neurologische ziektebeelden. Daarnaast was ik actief als vertegenwoordigster voor Italië op Europees niveau voor de ergotherapievereniging en gaf ik les aan de opleiding van ergotherapie in Bolzano.

Op dit moment ben ik weer betrokken bij het implementeren van het programma EDOMAH in Italië, COTiD genaamd. Hierbij ondersteun ik Dr Maud Graf, senior onderzoeker, tijdens het lesgeven, waarbij het mijn taak is om er voor te zorgen dat de Italiaanse ergotherapeuten de juiste ergotherapeutische informatie krijgen. Dit is in 2013/2014 in Modena gebeurd, in 2016 hebben we de cursus in Brescia gegeven en momenteel geven we de cursus in Rome.

In 1999 ben ik weer naar Nederland gekomen en vanaf 2006 ben ik gestart met Ergotherapiepraktijk ten Boom.

Lees meer...

Marieke Ribbers

Mijn naam is Marieke Ribbers, ik ben in 1977 geboren te Groenlo. In 2001 ben ik afgestudeerd aan de opleiding ergotherapie te Amsterdam. Na 10 jaar gewerkt te hebben bij een grote organisatie in de ouderenzorg, zowel intra als extramuraal heb ik in september 2012 mijn baan verruild voor een baan bij ergotherapie praktijk ten Boom. Ik ben BIG geregistreerd en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Ik heb mij onder andere gespecialiseerd in:

 • COPM (Evidence based wordt ingezet om de ervaren handelingsproblemen van elk persoon in kaart te brengen
 • Adviseren aan mantelzorgers
 • Communicatie met mensen met chronische pijn
 • PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven)scholing geven en adviseren aan verzorgenden
 • Belevingsgerichte zorg
 • Zithouding, zitadvies
 • ParkinsonNet deelname, bijscholing Parkinson
 • Directe Toegangkelijkheid Ergotherapie (DTE)
 • Aansluiten aan MS Nederland en gerichte cursus ergotherapie en MS
 • ACLS : een evidance based methode met het basale doel van het model is om te bepalen of een cliënt activiteiten veilig en succesvol kan uitvoeren en welke beperkingen ten gevolge van stoornissen in cognitieve processen gecompenseerd moeten worden.
 • Activiteitenweger: methodisch werken aan belasting en belastbaarheid bij o.a. chronische vermoeidheid ( meetbaar maken van activiteiten)
 • EDOMAH cursus gevolgd: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis
 • DAM-H houdingsanalyse en advies
 • Oplossingsgericht coachen

 

Marieke staat als volgt ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici: 49905444190 en is te bereiken via de mail : m.ribbers@ergotherapieptb.nl
O
f telefonisch: 06 55 71 88 97


Trix Leeflang

Kinderergotherapeute

Mijn naam is Trix Leeflang, geboren in 1995 in Giesbeek.
Ik heb mijn opleiding ergotherapie in 2018 afgerond aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Gedurende mijn opleiding ontwikkelde ik een passie voor het werken met kinderen en is deze passie tot uiting gekomen in mijn stage als kinderergotherapeut in het basisonderwijs. Ik heb de cursus Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) afgerond en zal mij in de toekomst gaan specialiseren op het gebied van fijne motoriek, ADL Taken en het werkgeheugen.

Trix staat als volgt ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici: 29104156790 en is te bereiken via de mail: t.leeflang@ergotherapieptb.nl


Maike van Wezel

Kinderergotherapeute

Mijn naam is Maike van Wezel, geboren in 1994 in Wijchen.

De opleiding tot ergotherapeut heb ik gevolgd aan de HAN in Nijmegen.

Tijdens mijn opleiding specialiseerde ik me in de behandeling van kinderen en begeleiding van ouders en leerkrachten. Sinds dit jaar ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Ik heb de cursus directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE) afgerond en zal mij verder specialiseren op het gebied van sensorische informatieverwerking en het werkgeheugen.

-Junglememory coach
-DAM-H houdingsanalyse en advies
-Oplossingsgericht coachen
-Sensorische informatieverwerking 

 

Maike staat als volgt ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici: 29102090790 en is te bereiken via de mail: m.v.wezel@ergotherapieptb.nl


Marieke van Alst

Mijn naam is Marieke van Alst en ben geboren in 1978 in Almere, in 1988 ben ik verhuisd naar Doetinchem. De opleiding Ergotherapie heb ik in Amsterdam gevolgd en in 2000 heb ik mijn diploma gehaald. Ik ben sinds 2005 geregistreerd ergotherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens ben ik lid van Ergotherapie Nederland (EN). Ik heb in verschillende instellingen en op verschillende afdelingen gewerkt. Zowel in verpleeghuizen als ziekenhuizen, dit waren vaak 2 banen gecombineerd. Momenteel werk ik in de eerstelijn voor de praktijk van Petra ten Boom en val ik af en toe in op de afdeling ergotherapie in het Slingeland Ziekenhuis.

Ik heb mij gespecialiseerd in:

 • Apraxie, richtlijn voor diagnostiek en behandeling van CVA patiënten met apraxie;
 • Observatie ADL voor neurologische ziektebeelden (A-one);
 • Observatie van dagelijkse handelingen, gericht op de motorische en proces vaardigheden (AMPS)
 • Neuro developmental treatment en later de neurorevalidatie; behandelen en begeleiden van patiënten met een beroerte/CVA
 • Arm-handfunctietraining na een beroerte/CVA
 • PRPP is een gestandaardiseerd en ecologisch valide ergotherapeutisch instrument om problemen in de informatieverwerking te benoemen, verklaren en te behandelen.
 • ACLS : een evidance based methode met het basale doel van het model is om te bepalen of een cliënt activiteiten veilig en succesvol kan uitvoeren en welke beperkingen ten gevolge van stoornissen in cognitieve processen gecompenseerd moeten worden.
 • Cognitieve revalidatie therapie (CRT); deel 1 (diagnostiek) en deel 2 (ergotherapeutische modellen)
 • Valanalyse; inventariseren welke factoren een verhoogd risico geven voor vallen en advisering hierin.
 • Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE).
 • Ergotherapie en COPD
 • Motiverende gespreksvoering (MI)
 • Oplossingsgericht coachen
 • Activiteitenweger
 • DAM-H houdingsanalyse en advies
 • Gedragsgeorienteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid


Marieke staat als volgt ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici: 99901475590 en is te bereiken via de mail: m.v.alst@ergotherapieptb.nl
O
f telefonisch: 06 40 97 87 41


Renske Buiting

Mijn naam is Renske Buiting, geboren in 1992 te Doetinchem.
De opleiding ergotherapie heb ik gevolgd op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in 2014 ben ik afgestudeerd. Vervolgens heb ik in verschillende settingen ervaring opgedaan. In 2014 ben ik begonnen in het verpleeghuis waarin ik met name cognitieve (revalidatie) cliënten heb behandeld.

Daarna ben ik mij gaan specialiseren op het gebied van adviseren en inzetten van hulpmiddelengericht op zelfredzaamheid. In februari 2017 ben ik mij verder gaan specialiseren als handtherapeut en op moment ben ik werkzaam bij Handtherapie Nederland. Nu ga ik de stap nemen naar een baan bij ergotherapiepraktijk ten Boom. Ik zal de 1ste lijn ergotherapie en mijn baan als handtherapeut gaan combineren.  

 

Ik heb mij gespecialiseerd in:

-Directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE)
-Oplossingsgerichte gesprekstechnieken 
-Adviseren hulpmiddelen 
-Artrose 
-Arm- handproblematiek  

 

Renske staat als volgt ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici: 69863849 en is te bereiken via de mail : r.buiting@ergotherapieptb.nl  


Laura Bruil

Mijn naam is Laura Bruil en ben geboren in 1985  te Doetinchem.
Mijn studie ergotherapie heb ik gevolgd aan de HS Zuyd in Heerlen. In 2007 ben ik afgestudeerd en direct als ergotherapeut aan het werk gegaan. In 2009 heb ik mij geregistreerd bij het kwaliteit register paramedici.

De afgelopen jaren heb ik in verschillende settingen gewerkt; verpleeghuis, revalidatiecentrum, eerstelijns praktijk en ziekenhuis. 

Ik heb mij o.a. gespecialiseerd in:

 • Observatie van dagelijkse handelingen gericht op motorische en proces vaardigheden
  ( AMPS)
 • Problemen in de informatieverwerking benoemen, verklaren en behandelen (PRPP)
 • Motiverende gespreksvoering
 • Ergotherapie en COPD
 • Directe Toegankelijkheid Ergotherapie 
 • ACLS is een evidance based methode met het basale doel om te bepalen of een cliënt activiteiten veilig en succesvol kan uitvoeren en welke beperkingen ten gevolge van stoornissen in cognitieve processen gecompenseerd moeten worden.
 • Diverse cursussen met betrekking tot de cognitie gevolgd, o.a. ziekte inzicht na hersenletsel, leervermogen na hersenletsel en cognitieve problemen hoe pak je ze aan.
 • Activiteitenweger
 • DAM-H houdingsanalyse en advies
 • Oplossingsgericht coachen
 • Oncologie: ik bied mensen met een oncologische achtergrond  hulp bij vermoeidheidklachten, re-integratie, praktische problemen als gevolg van kracht- en functieverlies, zitten, liggen en het bieden van comfort. 

 

Laura staat als volgt ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici: 69911173090 en is te bereiken via de mail: l.bruil@ergotherapieptb.nl
Of telefonisch: 06 10 81 33 52 

Ergotherapiepraktijk ten Boom © 2019